8. Reflektioner: New Wine mötet i Vänersborg med Heidi Baker.

Heidi Baker: Missionär och grundare till Iris ministries. Bor i Pemba, Mocambique. Detta skriver wikipedia bl a.

the ministry has expanded to include well-drilling, free health clinics that service the poor and sick, feeding programs, primary and secondary schools, cottage industries and 5000 churches in Mozambique and a total of over 8,000 churches in over 20 nations. There are multiple ‘bases’ with Bible schools, as well as community outreaches and top-ranked public schools. In September 2008 Iris Ministries started a well digging project in Northern Mozambique. Their ministry is known for its reports of miracles

Det som kan nämnas först är att Heidi Baker ger ett ganska sympatiskt intryck, hon är välklädd, glad och verkar positiv. Sedan att hon har ett lite ytligt amerikanskt sätt är ju ganska förståeligt då hon är barn av sin kultur. Varför är hon intressant? Dels för att hon rör sig i det ”informella” nätverket New Apostolic Reformation vilka börjar få ett ganska stort inflytande i den kristna västvärlden, och dels för att det finns relativt lite information om henne på internet jämfört med de andra ledarna i detta nätverk. Men det finns dock lite om du vet var du skall leta.

Här är tips på lite viktiga länkar som bevisar hennes nära kontakter med NAR:s sk. profeter och apostlar:

Välskriven artikel som visar hennes kopplingar med NAR och Peter Wagner : (del 1) (Läs gärna några av de sista kommentarerna på bloggen)

http://debatingobama.blogspot.se/2012/05/heidi-baker-and-new-apostolic.html

(del 2)

http://debatingobama.blogspot.se/2012/05/discerning-heidi-baker-c-peter-wagner.html

Organisation där hon är co-founder:

http://revivalalliance.com/

Che Ahn och Todd Bentley i samband med Lakeland. Lyssna vad Che Ahn säger runt 2.15 och vidare. Hela klippet säger ju en hel del men just vid detta tillfälle nämner han Heidi Baker.

http://www.youtube.com/watch?v=lIAuD_OEcUs

Det är ganska uppenbart att hon och hennes man har nära samarbete med vissa högt uppsatta inom NAR. Artikeln här uppe nämner fler kopplingar.

Men ok, visst det säger en hel del egentligen men det går ju inte bara att gå på ”guilt by association”. Så jag bestämde mig för att ge ett möte med henne en chans, så jag passade på en söndag förmiddag under New Vines konferens i Vänersborg.

Det här är ungefär vad jag kom ihåg. Förhoppningsvis finns det inspelat hos New Vine om någon vill kontrollera vissa saker noggrannare. Jag ställer ett antal frågor i samband med texten ibland av pedagogiska skäl.

Introduktion/bön: Nämner endast brottstycken här.

*Heidi nämner bl a att hennes bästa vän är den Helige Ande!

*Hon nämner att personerna i lokalen har chans att bli påfyllda av Anden!

*Hon nämner vidare att hon känner att Anden är i den bakre delen av lokalen på ett speciellt sätt.

*Någon slags manifestation i form av starkt rop och en snabbt nedåt och uppåtgående rörelse börjar visa sig hos den svenske tolken. (Denna manifestation dök upp vid några fler tillfällen under mötet)

Märkte att denna fråga var lite otydlig, så jag försöker göra en ny formulering.

Fråga 1:  Om du nu har fått Guds Ande i din kropp kan du få mer eller mindre? (Not: Det finns skriftställen som nämner att du skall uppfyllas av Ande och att lärjungarna skall tala till varandra i psalmer och lovsånger ef.5:18) Vilket jag tycker är lite annorlunda än att åka på olika konferenser och bli på nytt fylld av Anden vid flera tillfällen. Men det jag reagerade på är att under mötet lät det som att de närvarande verkligen kunde få den på mötet, jag trodde att den fanns hos de kristna redan. Kan Anden sippra ut hos en Jesu lärjunge för att sedan fyllas på?

Fråga 2: Kan det vara så att Anden är mer närvarande vid vissa bänkrader under en viss tid på detta möte?

OBS! Jag nämner dessa frågor då jag är lite osäker själv och det är inte säkert att det finns några enkla svar. Detta var endast en tidig reflektion och det var inte det jag mest reagerade på under detta möte.

Hon nämner att hennes ”predikan” skall utgå ifrån Hesekiel 47 i ställlet för det inplanerade, då hon fick en ingivelse från Gud efter bönen i början. Det intressanta är att hon nämner endast några enstaka verser i från detta kapitel vid några enstaka tillfällen. Mestadels handlade hennes ”predikan” om deras arbete i Mocambique bland fattiga barn. Och den absolut största delen (ca 1h om inte mer) handlade om en händelse där hon gick på grund med en båt och där vattnet började nå upp till midjan på henne. Här kopplade hon ihop denna händelse med skriftstället i Hesekiel 47. Vidare fortsatte hon med att hon upplevde hur Gud hjälpte henne ur denna situation via några fiskare som sedan blev frälsta. Det handlade i alla fall inte så mycket om tempelkällan och Israels gränser? Efter detta ingående bibelstudie började jag misstänka att hon i alla fall inte har lärandets gåva.

Efter ett tag började det tydligt märkas (om man hölls sig neutral med vissa skeptiska glasögon) att hon anspelade mycket på känslor, hon repeterade vad hon sa vid många tillfällen, (nästan lite för mycket) drog ut på berättelsen för att skapa en viss spänning och stämning. Hon böjde sig ofta ner och vände sig till några barn som satt på golvet nära scenen. Hon hade lätt kunna berätta denna händelse om båtturen på en kvart om inte mindre istället för 1-1 ½ h. Poängen var i alla fall till slut som jag uppfattade det, att du behöver betala ett högt pris för att ta emot räddning/frälsning, i och med att hon behövde betala dessa fiskare en relativt stor summa pengar för att bli räddad jämförde hon detta med det pris en kristen behöver betala för att följa Jesus. Visst det kan finnas en poäng med det. Hon nämnde även att hon minsann har bott på 7-stjärningt hotell och åkt jet-plan osv. Men det är inget i jämförelse med att bli räddad av dessa fiskare? Då fick hon med denna information också!;) Hon gav ett intryck av att hon endast är en vanlig person som lider för sin tro, och gav vissa exempel på det. Så det är både skeppsbrott och dyra hotell! Ja, varför inte?

Hon nämnde vidare att via hennes ministry så har det startats tusentals kyrkor i Mocambique och runt om i världen! På Wikipedia står det upp till 5000 kyrkor endast i Mocambique! Det är väl värt att granska. Jag antar att det inte är så många som har gjort det, dels för att du bör kunna tala portugisiska ganska hjälpligt och dels bör du vara på plats. Hon fortsatte med att säga att till och med FN har gett deras organisation möjlighet att använda helikoptrar (gratis?) för vissa syften. Uppenbarligen så gör de mycket för att hjälpa befolkningen i Mocambique, det är svårt att säga hur mycket, uppenbarligen finns det lokala kristna som höjer vissa varningsfingrar efter att ha läst några kommentarer till artikeln jag länkade till. Det är nog det här som ger det mest lömska intrycket. Garden sänks betydligt hos de flesta kristna som lyssnar märker jag efter att ha språkats vid efter mötet med några deltagare. Vem vågar överhuvudtaget nämna något annat än superlativ över en sådan god kristen? Att vara kritisk och skeptisk till en sådan tjänare och godhjärtad person som hjälper fattiga barn i Afrika och dessutom är andefylld är knappt möjligt? För vad gör du själv?

Men det handlar inte om att vara kritisk till personen Heidi Baker egentligen då hon verkar vara ganska sympatisk, utan en kristens uppgift är att pröva undervisningen och anden i den utifrån Bibeln.

Fråga 3. Finns det inte en stor risk att kristna vaggas in i ett känslomässigt rus och sänker den andliga garden och blir ovilliga till att pröva budskapet och använda sin urskiljning om predikanten, profeten, läraren också gör osedvanligt goda gärningar i ett fattigt land?

Mötet pågick i ungefär 3,5 h. Om någon statistik skall föras så upplevde jag att Anden nämndes i 85% av hennes tal om inte mer. Fadern och Jesus hade en något undanskymd roll. Visst det kanske kan vara positivt att nämna något om Andens gåvor osv. Den största delen i den liberala svenska kyrkan har ju exempelvis lämnat den karismatiska delen i tron. Men jag hade för mig att Anden pekade på Jesus, känner inte riktigt igen denna totala fokusering på Guds Ande. Det är ju inte så ofta vi behöver prata om syre och andning?

Fråga 4: Vad säger ordet? Pekar inte oftast Anden på Jesus som hänvisar till Fadern? 

Vid ett tillfälle så nämnde Heidi att hon fick ett profetiskt budskap från Gud att alla som var närvarande på mötet skulle föra 10 personer till frälsning inom ett år. Men hon korrigerade sig själv ganska snabbt då Gud nämnde att det skulle vara 12 personer istället!? Vi kan ju hoppas att det inte skapar en för stor press på deltagarna, då det inte är så enkelt att leva upp till denna profetia, då det är en smal impopulär väg att vandra. Egentligen är det ju svårt som kristen att inte vara positiv till en sådan profetia, men ändå var det något som inte kändes bekvämt med den. Men det är enkelt att kolla upp till nästa New Vine konferens 2013. Även de som försvarade Heidi vid ett senare samtal trodde inte på denna profetia utan menade att hon ville uppmuntra de närvarande?

Fråga 5: Vad säger ordet om profeter som profeterar saker som inte slår in? (Men denna profetia kan först testas i början på juli 2013 antar jag.)

I och med att hennes berättelse om båtturen drog ut på tiden började det märkas en viss otålighet och rörelse i publiken vilket kändes lite otippat. Jag själv blev ganska ofokuserad och marginellt berörd i alla fall. Dock så började Heidi att närma sig slutet på berättelsen och inledde eftermötet med att ge ett erbjudande om att få förbön vid scenen. Hon talade något om att de som känner en kallelse att bli människofiskare skulle närma sig vilket var många förståeligt nog. Efter ett tag så nämnde hon att Gud ville att hon skulle ta upp två viktiga moment.

Alla personer med obotbara sjukdomar skulle samlas till höger om scenen för att hon upplevde att alla barn som var närvarnade på mötet skulle be för dessa så att hon själv inte skulle kunna få någon ära vid ett ev. helande. Det tog ju ett litet tag att samla ihop alla stackars små barn som skulle be för dessa personer. Sedan gav hon vissa instruktioner om hur de skulle be, och ledde dem i en kortversion av Fader vår. Efter ett frågade hon barnen ”Who´s father? (Hon syftade på Gud här förstod en vuxen). Men då barnen inte responderade på det sätt hon ville ställde hon frågan igen vid flera tillfällen, mer och mer forcerande (ca 5 ggr). Detta var nog det enda tillfälle där man kunde ana en viss irritation under hennes leende yttre. De stackars barnen förstod väl antagligen inte vad hon menade även om det tolkades. Sedan gavs tydliga instruktioner hur de skulle be, bl a skulle en hand läggas på personen för att sedan utökas till två händer osv?

Fråga 6: Är det ok att forcera barn att be för personer med obotliga sjukdomar. Det var ju inte riktigt så att de kunde välja själva, utan alla barn skulle ju gå dit?

(Jag antar att vissa föräldrar valde att inte skicka dit sina barn, det var dock svårt att bedöma hur många som gjorde vad. Uppenbarligen var det inte tillräckligt med barn då Heidi Baker nämnde att det var för få barn vid flera tillfällen.)

Det var vid detta tillfälle hon sa det kanske mest kontroversiella påståendet under hela mötet. Och det var att barnen kunde hämta kroppsdelar i ett rum i himmelen och ta ner dessa för att de skulle ”infogas” (min tolkning) i den person de bad för?

Fråga 7: Var står det i Bibeln? Är det ok att lära ut en sådan utombiblisk princip till barn?

Hon gick ganska snabbt över till nästa moment vilket var att be för de som kände en kallelse att missionera i ett annat land. Hon nämnde även vid något tillfälle att hon känner att det blir en väckelse snart och att de närvarande har en viktig uppgift, jag antar att det var därför det var så viktigt att ta emot denna vind som rörde sig i lokalen och bli uppfylld.

Hon nämnde även att hon hade rest lång väg (Mocambique) för att medverka på denna konferens. Det verkar som hon hade rest från södra Afrika endast för denna konferens. Väldigt lång resa för ett kvälls och morgonmöte i Vänersborg. Kuriosa: mellan 25-35h enkel väg om du flyger från Maputo till Landvetter. Och då är inte transporten till flygplatsen inkluderad. Detta var antagligen ett väldigt viktigt möte för Heidi eller deltagarna, eller så var kollekten i Vändersborg till barnhemmen i Mocambique det drivande?

Ännu en reflektion är att jag inte hörde någon sorts förmaning, uppmaning till omvändelse, förkrosselse över synd och apati osv. Utan endast någon sorts andlig coachning att finna sin kallelse och vara beredda på den stora väckelsen. Det kliar härligt för öronen!;)

8. Hur många gånger måste kristna gå på konferenser och möten för att få reda på sin kallelse och bli pånytt-fyllda i Anden? (Jag vet att många som medverkade på denna konferens reser långt för att lyssna på vissa sk profeter och apostlar i NAR rörelsen, Bill Johnson bl a, och för att få del i de andliga upplevelserna i deras kyrkor)

Detta var vad jag uppfattade och det får prövas. Innan jag åkte så hade jag en viss skepsis till denna talare, pga olika nämnda orsaker (kopplingar till NAR rörelsen). Och jag kanske inte var så neutral, men jag gav det en chans, och jag måste tyvärr säga att min skepticism har växt och jag blev ganska oroad över hur många som verkar ta till sig henne som inspiratör och föredöme och väljer att tro förutsättningslöst på hennes berättelser utan några sunda invändningar. Jag hade gärna velat ställa några frågor direkt till Heidi Baker, men det fanns tyvärr inte tid för det vid detta tillfälle.

Not 1: Märkväl att jag inte uttalar mig om Gud berörde någon enskild kristen vid detta möte  eller inte. Jag anser att det är fullt möjligt för Gud att möta en ärlig sökare trots religiösa hinder.

Not 2: Har kontaktat New Vines ledning med vissa frågor. Väntar på svar därifrån.

28 thoughts on “8. Reflektioner: New Wine mötet i Vänersborg med Heidi Baker.

 1. ef br 5:18: Låt er uppfyllas av Anden…
  apg 13:52: lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och Helig Ande

  det står alltså i NT…

  • Tack för ditt svar. Jag läser vad det står, tycker att det är lite svårtolkat. Men är lite frågande till att Anden kan sippra ut från en kristen för att sedan få möjlighet att bli pånytt fylld på ett konferensmöte? Tycker att det är en svår fråga. Men det var inte det jag reagerade mest på när det gäller detta New Wine möte.

   • Det finns nog ingen gräns på hur mycket du kan bli fylld av anden. Jag tror man ska ta alla tillfällen man får att bli fylld.

    Ja har en ganska positiv bild av det lilla jag vet om Heidi. Man får inte glömma att vi alla är människor och kan göra misstag som någon stöter sig på.

   • Hej Simon!

    Tack för ditt inlägg. Visst kan även kristna personer göra en del misstag, men i detta fall handlar det mest om:

    1. Är det siffror som presenteras angående församlingsplantering, helanden osv sanna eller överdrivna?
    2. Vad anser de lokala kristna som bor och verkar i Mocambique om Iris ministries?

    MVH/
    Kristian

   • Ibland kan det nog kännas överdrivet, men om man tänker sig själv i samma sits, att man varit med och bett för människor och galet många blivit helade, hur skulle man förmedla det? Man blir nog ivrig att verkligen förmedla det föra att visa på hur stor Gud är 🙂

  • Hej!

   Jag håller på och sammanställer informationen jag har fått och väntar på verifikation. Så fort det är klart så skickar jag givetvis ut det jag har fått tillåtelse till!

   MVH/
   Kristian

 2. Ät kycklingen och spotta ut benen. Vi kommer aldrig få möta/höra en helt överlåten kristen utan brister och fel.

  En nöjd och ljummen församling som dör ut pga torka är bättre alternativ? Är trött på Svensk kristendom som knappt fungerat på över 100 år..

  Välkomnar en debatt angående detta istället för detta fokus på falska profeter osv.
  Ha det

  MVH. Alexander

  • Hej!

   Tack för ditt inlägg.

   Så det är ok för en kristen att överdriva, manipulera, negligera, omtolka så länge du
   gör det för den goda sakens skull?

   Varken ljumhet eller falskhet är något att eftersträva.

   Håller med dig att det finns andra viktiga debatter men det finns visst saker som har fungerat i den svenska kristenheten men vi kanske inte skall bry oss så mycket om kvantitet istället för kvalité. Problemet är att hela det religiösa kristna systemet är en orsak till den ljumhet som finns och en dragning till det falska. I dag är den sk. kyrkan oftast en religiös förening och inte en församling i biblisk mening. Men du behöver fortfarande vara vaksam även om du vill bygga upp församlingen.

   • Jepp…

    Det är inte ok att överdriva osv.. Omtolka? Är emot tolkning över huvud taget. Det som står det står och Himmel och Jord skall förgå men Herrens Ord det skall för evigt bestå.
    Vaksamhet är ordet. ”Håll er vakna”.
    Släck inte Anden….

    Evangeliet= Det Glada Budskapet. Inte depression som vi gjort det till många gånger.

    Guds rika välsignelse över dig.

    mvh. Alexander

 3. Jag väntar på klartecken från det samfunds ledning dessa missionärer tillhör för en vidare publicering på bloggar. Vidarebefordrar endast via mail till vissa kristna som lovar att vänta med att sprida det vidare. Så ha tålamod. Det som jag kan nämna är att denna information verkligen gör mig upplyst om att det som via en ytlig betraktelse ser ut som ett positivt och behjärtansvärt hjälparbete inte behöver vara det, efter en mer noggrann granskning. Det är så komplext och det finns så många bottnar. Jag håller även på att kontakta fler organisationer, men det tar sin lilla tid att göra research om religiösa och kulturella frågor i norra Mocambique.

 4. Det där med att ta ut friska kroppsdelar ut ett himmelsk förråd kommer, så vitt jag minns rätt, raka spåret från Kenneth Hagins ”profetia”.

  Som alla vet var Kenneth Hagin trosförkunnelsens pappa-figur.

  /Kjell

   • Detta har jag läst om på annat håll. Det finns en del böcker om personer som varit i himlen. Jag har läst en del och det följer samma röda tråd i saker som personerna i böckerna har upplevt. I en av böckerna, ”Jag var i himlen” av Roberts Liardon så skrivs det om himmelsa kroppsdelar i ett förråd.

    Det är en ju egentligen en sak som inte är avgörande för sin frälsning om man tror på eller ej. Men ja tror det kan vara sant. Himlen är en övernaturlig plats, skapad av Gud som kan göra precis vad som helst!

 5. Ping: Jesus lever » Falska religioner../Bibelfokus om Heidi Baker. LÄS

 6. Ojojoj!!!

  Är det nåt som kristna i detta land behöver så är det att lära känna Fadern som han är. Gå in i kammaren och prata med vår Fader Gud om allt som händer i vårt land! Står klart och tydligt att vi ska vara vaksamma för irrläror och ulven i fårakläder. Hur håller vi oss vakna? Finns bara ett som hjälper: Ordet mina syskon! Där har du undervisningen och den andliga rustningen!! Ordet som är vassare än ett tveeggat svärd! Klyver allt och avslöjar mörkrets gärningar!! Inga konferenser eller karismatiska möten med märkliga manifestationer är en väg att gå ”Sök mitt ansikte så ska jag hela er säger Herren” Vänd er bort från de som för er vilse och vänd er till mig så ska jag visa vem jag är. Sök inte människans egna lära om ett falskt evangelium som har kraft att leda er mot undergång! Nej! Fly till mig och göm dig hos mig! Jag har Sanningen och den väg som leder till fullkomlighet i Kristus, min son och själv Gud! Tiden är kort och jag ser mitt folk gå bort från mig för att söka en behagligare väg än den jag har. Det kostar att följa mig: Det kostar dig ditt eget liv! Jag har inte talat till dessa ”profeter” – de profeterar lögn i mitt namn och tar äran som tillhör mig! De söker byten som är svaga i tron och slukar dem med sin vältalighet och deras många ord men jag ska gå tillrätta med dem säger Herren och de ska få se vem jag är.. en Gud som inte tiger stilla i sin vrede och som ser sitt folk som lider. Var vaksamma och be till mig att jag ska gå tillrätta med ogudaktigheten! Jag kommer snart! ..säger Herren Sebaot!

 7. Till Simon: Visst, det kanske står i vissa ”kristna” böcker om ett förråd i himmelen.
  Frågan är om det står något om det i bibeln? Frågan är varför det finns så många
  böcker om dessa nya uppenbarelser från himmelen på den ”kristna” bokmarknaden?

  • Jag förstår precis hur du menar. Vad ja vet så nämner bibeln inget om det, däremot nämner den att det ska förekomma mer drömmar och syner i sista tiden. Så länge det inte strider mot bibeln så spelar det egentligen ingen roll om man tror på det eller inte. Om man bara fokuserar på att först och främst jobba på sin egen relation till Gud så tror ja att han skyddar oss från det som inte är bra för oss. Men min personliga erfarenhet är bara att de böcker ja läst om himlen fått mig att längta mer dit.

 8. När jag läser det här så slås jag av att du inte någonstans verkar uppskatta allt som Heidi Baker gör för de fattiga och utslagna människor i en del av världen som de flesta svenska kristna aldrig skulle vilja besöka ens i ‘två’ minuter. När gjorde du själv något för andra människor som på något sätt som kommer i närheten av det som Heidi Baker har åstadkommit i Mocambique? Lägg snarare din energi på att få svenska kristna att göra något radikalt/väsentligt för de grupper av människor som är fattiga, utslagna eller själsligt lidande. När du själv varirt nere i Mocambique under en längre tid, och besökt många av de barnhem och skolor som Heidi Baker talar om, talat personligen med befolkningen på plats, då är det ok att du sakligt redovisar synpunkter, och eventuell kritik. Du hänvisar i din analys av mötet på New Vine mest till dig själv, och dina teoretiskt förankrade bibelkunskaper och något mail som du ska ha fått från någon i Mocambique! Jag är själv historielärare på gymnasiet och din ‘bevisning’ uppfattar jag som tendentiös och väldigt lite sakligt belagd. Det känns väldigt förmätet faktiskt att med så lite på fötterna gå ut till allmänheten och mer eller mindre hävda att du ‘vet’ vad du talar om. Lägg din tid på annat är min rekommendation såsom att göra det som Jesus sa: Gå ut i hela världen och dela evangeliet, gör människor till Hans lärljungar, hjälp de fattiga och sjuka. När vann du själv en människa för Jesus? Eller hur många människor har du själv vunnit för Jesus i ditt egna liv? När bad du för någon med en livshotande sjukdom sist och såg den personen bli helad? Eller befriad? Jag säger det här för att det här är vad Jesus bad oss kristna göra. Inte kritisera de som har överlåtit sina liv och gör det som Han har sagt. Inte åka omkring på konferenser och söka efter teologiska svagheter hos de som tjänar Herren på det sätt som Heidi Baker gör. Lämna din teoretiska kristendom bakom dig och följ Jesus – och använd då Jesu egna ord som vägvisare för vad det innebär: predika evangelium, bota sjuka, hjälp de fattiga, ta dig an de svaga. Gud välsigne dig broder! Christer Lundgren, Uppsala

  • Det jag slås av direkt när jag läser ditt inlägg är manipulation och fördömelse. Tyvärr är det något jag förväntar mig från personer som försvarar denna typ av religiositet.

   1. Du börjar med något slags påstående att det jag har gjort inte ens kommer i närheten av vad Heidi Baker har åstadkommit?
   Det är möjligt, det verkar som om hon har gjort helt otroliga saker. Och, i och med att du känner mig? Så vet du att jag inte har gjort något som kan jämföras? Jaha! Så det är gärningarna som räknas!

   2. Du säger åt (eller snarare beordrar) mig att göra något väsentligt för fattiga och utslagna människor. I och med att du känner mig? Så vet du att jag inte gör något för dessa? Ok, det är socialt arbete som räknas!

   3. Så jag måste åka till Mocambique först innan jag uttalar mig om vad jag anser om Heidi Baker på ett möte i Vänersborg?
   När det gäller Iris ministries, så är det optimalt att åka till norra Mocambique för att göra en research. Ja, men det går även att kontakta lokala kristna i området och höra vad de anser om denna organisation, vilket jag har gjort. Men det har jag ännu inte presenterat på min bloggpost. Viss information har jag valt att vidare förmedla till andra.
   Synpunkter och kritik kan även framföras om en organisation hävdar och påstår saker som kan kontrolleras utan att vara på plats. Som statistik och siffror. Vilket har gjorts! Väntar på svar fortfarande, jag gör gärna det innan jag publicerar en bloggpost.

   4. Du tar upp mötet i Vänersborg och menar att jag hänvisar till mina teoretiskt förankrade bibelkunskaper? Ja, du. Det gör jag gärna, ordet säger att vi skall pröva olika läror och undervisning som ges. Bloggposten handlar om mina reflektioner angående ett söndagsmöte på New Wine så jag förstår inte vad jag skall sakligt belägga? Angående mailen! från Mocambique så handlar dessa om något annat, nämligen Iris ministries arbete i norra Mocambique.

   5. Du är historielärare på gymnasiet? Eh? Vad är det för bevisning du är ute efter? Att Heidi Baker är manipulativ och ganska flummig, men lite charmig och lär ut vissa utombibliska läror och säger ett och annat ganska kontroversiellt? Det är ju ett faktum, jag gav dessutom exempel på vad jag syftade på i bloggposten. Men, det är ju som sagt vad jag tycker rent subjektivt förutom de teologiskt kontroversiella sakerna hon lär ut vilka bedöms rent objektivt.

   6. Förmätet? Vet vad jag talar om? Ja, du får nog specificera vad du syftar på?

   7. Igen så kommer en slags rekommendation (?) vad du tycker att jag bör göra. Ja, jag håller med! Jag borde göra alla dessa goda gärningar du nämner! För det handlar ju om det eller hur? Den som gör mest för Guds rike, vinner!
   Förstår inte bara hur du har tid att sitta att läsa bloggar och skriva mail eller undervisar på gymnasiet i historia. Du är väl ute och evangeliserar, ber för folk som blir helade från olika slags sjukdomar och hjälper fattiga. Du gör väl alla dessa saker, Christer! Grattis! Du är verkligen en fantastisk kristen!

   8. Nej, vi får inte kritisera de som har överlåtit sina liv till Gud som Heidi Baker har gjort!?
   Vi får inte åka runt på olika konferenser och söka efter teologiska svagheter hos de som tjänar Herren på det sättet Heidi Baker gör! Nej, det är ju klart! Hon är ju i en klass för sig! Du får ju inte nämna något negativt om Afrikas moder Teresa!
   Våga inte ens yppa minsta lilla synpunkt angående Heidi Baker och Iris ministries. De gör ju så mycket goda gärningar!?

   9. Igen så beordras det från gymnasieläraren i historia: Lämna din teoretiska kristendom!
   Det är ju intressant att en historielärare säger detta, då allt vi vet om hans ämne ofta handlar om teori. Det är ju ett teoretiskt ämne av förklarliga skäl!;) Och det som är än mer intressant är att vi som kristna har en teoretisk grund, nämligen ordet. Det är ju en garant från våra egna subjektiva teorier!

   Manipulation, och även indirekta befallningar samt i viss mån fördömelse. Ja, du Christer du var en kärleksfull kristen historielärare!;) Tyvärr måste jag säga att när jag läser ditt inlägg, så blir jag mest ledsen och frustrerad.
   Jag är ganska oimponerad om du eller Heidi Baker så har ”helat” tusentals personer och vittnat för en miljon människor. (Ni får säkert jättefina pris för det och era gärningar?). Det jag bryr mig om i första hand är SANNINGEN!
   Och det är den jag och fler kristna håller på och kontrollerar i Mocambique! Men du kanske redan känner till den, eller så bryr du dig inte?

   Sköt du dig själv och dina vägar, så tror jag Gud har möjligheten att hand om resten av de sina!

   Om du har någorlunda mått av självinsikt så hoppas jag du inser ditt manipulativa och lite fördömande beteende. Men vill du använda din fria vilja så, så är det upp till dig. Du kanske glömde ödmjukheten någonstans på vägen?
   Vi får väl se vad som uppdagas i norra Mocambique en vacker dag.
   MVH/ A

  • Ja, du det gör jag. Men gör du det själv?
   Det du egentligen säger är att nåde den som vågar ifrågasätta kristna som enligt dig gör goda gärningar.
   Har du själv varit i Mocambique? Har du själv frågat folk vad de anser om Iris ministries?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s