9. Respons till artikel på bloggen ”entering His kingdom”.

Denna artikel är en respons på David Wellstams artikel:”Respons till kritik mot Heidi Baker” på bloggen ”entering His kingdom”.

Bakgrund: Heidi Baker besöker New Wines konferens i Vänersborg i början av juli 2012.

Jag börjar ”researcha” lite om hennes ministry i Mocambique och kontaktar några lokala kristna missionärer i Pemba och Nampula i norra Mocambique för att höra deras åsikter angående detta ministry.

Den information jag får angående Iris ministries skiljer sig på många punkter från den positiva bild som ges i kristen media och i vissa kristna kretsar i Sverige.

Jag väljer att vänta med att publicera den information jag har fått för att få mer tid till att göra en ännu grundligare research.  Dessa missionärer väljer att inte gå ut med namn och vill inte att jag publicerar de mail jag har fått. Men de vill gärna att kunskapen sprids. Så jag börjar sippra ut den information jag har fått till vissa kristna bloggägare som jag har förtroende för om de respekterar missionärernas vilja (i detta fall). Och de har de gjort utefter vad jag vet. Därför! kan inte några källor namnges tyvärr. Men om någon är intresserad är det ju bara att kontakta lokala kristna i norra Mocambique och själva höra vad de säger.

En kristen blogg valde att skriva en artikel, (vi kallar den artikel 1) om Heidi Baker och Iris ministries där viss information från dessa mail användes. Wellstam skrev en respons. Och detta är då en respons på Wellstams respons!;)

Jag har planer att själv publicera en ”rapport” om Iris ministries vid senare tillfälle.

___________________________________________

Wellstam börjar sin artikel med att han kallar vissa för ”hädelsejägare =”(personer som ser som sin kallelse att kritisera och döma ut andra kristna)”.

Tror inte att speciellt många sk. väktare har en längtan att (eller vill) döma ut andra kristna. Snarare är det så att många vill pröva olika läror och längtar efter sanning. Det kanske handlar om att man är trött på lögner, manipulation, masspsykoser och i förlängningen en nidbild av vad kristen tro är?

Wellstam skriver:”Dessutom rör Gud vid människor så att de faller, skrattar och skakar ibland genom Heidis tjänst. Allt sådant är alltid demoniskt enligt denna grupp kristna.”

Detta är en ganska grov generalisering. Det finns nog många åsikter om vad dessa manifestationer är.

Wellstam skriver vidare att han anser det sorgligt hur svagt underbyggd kritiken är i artikel 1.

Det han skriver indirekt här är att lokala kristna missionärer som har bott i norra Mocambique i mer än 20 år inte bör tas på allvar då deras åsikter inte har något större värde? (Då mycket av vad som togs upp om Iris ministries arbete i norra Mocambique i artikel 1 baseras på deras berättelse) Detta är verkligen sorgligt och på gränsen till arrogant. Därför skall jag försöka hänvisa till länkar och källor så ofta det går i texten hädanefter.

”Guilt by association”. Först och främst skall en predikant/lärares undervisning prövas, men vilka denne person nätverkar och samarbetar med är också viktigt då det säger en hel del om dennes karaktär och andliga insikt. Att negligera detta är i bästa fall naivt och i sämsta fall riktigt farligt.

Wellstam skriver: ”Man använder som vanligt “latter rain-stämpeln” trots att Heidi aldrig talar om Latter Rain eller är inspirerad av rörelsen.”

Hon kanske inte talar om ”latter rain”, har ingen aning? Men vad säger hennes man?” Declaring William Branham to be the most anointed person to walk the earth since Jesus.”?

LÄNK: http://www.youtube.com/watch?v=5H-KR3e26CA

Att han har denne kontroversielle helandepredikant som kanske sin största förebild säger en hel del. Och att inte Heidi Baker skulle ha påverkats av sin man när det gäller detta ämne är väl inte speciellt troligt?

Länkar angående William Branham:

http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/AlphaRoots_Branham_LatterRain.htm

http://www.deceptioninthechurch.com/quotes.html#Branham

Wellstam skriver vidare att ”Man påpekar även att Heidi besökte Toronto och försöker genom det visa att Heidi då förstås måste vara osund”.

Wellstam får det att låta som att hon endast var där vid något tillfälle och att hon sedan inte har någon direkt kontakt med denna kyrka eller rörelse. Detta är ju helt befängt!

Det är ju bara att gå in på Revival Alliance hemsida:

LÄNK: http://revivalalliance.com/

Dessa tre länkar går grundligt igenom Heidi Baker och Iris ministries kopplingar till NAR (New Apostolic Reformation) och Torontorörelsen.

Del 1: http://www.talk2action.org/story/2012/5/7/6228/64684

Del 2: http://www.talk2action.org/story/2012/5/11/174740/252

Del 3: http://www.talk2action.org/story/2012/5/24/02957/6282
Wellstam skriver: ”Att undervisa genom att berätta vittnesbörd är inte fel. Men naturligtvis berättar inte bara Heidi historier, även om hon ofta gör det i väst för att väcka Gudsfruktan, längtan, överbevisning m.m.”

Mitt huvudsakliga syfte är inte att syna Heidi Bakers undervisning vid detta tillfälle, då jag behöver lyssna till fler predikningar. Det finns andra kristna som har gjort det och som får stå ansvariga för deras kritik. Det jag vet dock är vad jag har hört när hon predikade i Vänersborg. På blogginlägg 8 har jag skrivit ner mina reflektioner. Att hon säger kontroversiella saker är ett faktum att hon sedan säger annat som är bra suddar inte ut det förstnämnda.

Wellstam skriver: ”Iris Ministries medger att de inte har något detaljerat register över församlingar de planterat.”

Om du har planterat någonstans mellan 5-10000 församlingar så borde du åtminstone kunna nämna i vilka länder, i vilka provinser, några städer, några byar?

Wellstam skriver angående siffran 8000 församlingar på 17 år. ”Av någon anledning så räknar kritikerna inte med att I.M. har tusentals ledare som planterar församlingar och att församlingarna i sin tur ibland planterar församlingar.”

Det säger sig självt att kritikerna till Iris ministries förstår att det inte hävdas att Heidi och Rolland själva har åkt ut och grundat dessa kyrkor. Utan det handlar om att de har svårt att få ihop siffrorna? Mocambique har runt 21-23 milj. invånare. I och med att det var svårt att få kontakt med Mocambiques ambassad fick jag leta statistik på nätet och jag fann: Joshua project  en kristen site med extrem noggrann statistik på folkslag, länder och hur många som bl a är trad.kristna resp. evangeliskt kristna. Vad står det om Mocambique och speciellt Makhuwa folket i norra delen av landet som Iris ministries arbetar med?

LÄNK: http://www.joshuaproject.net/countries.php

Utdrag:

Makhuwa    4,239,000    Y    13.00 %                (Evangelic)      551.000 ca
Makhuwa-Marrevone    544,000    Y    0.05 %   (Evangelic)        27.000 ca
Makhuwa-Moniga    254,000    Y    2.00 %        (Evangelic)          5.000 ca
Makhuwa-Saka    249,000    Y    3.00 %            (Evangelic)          8.000 ca
Makhuwa-Shirima    726,000    Y    2.00 %        (Evangelic)         15.000 ca

Om vi utgår från att denna statistik är någorlunda korrekt, (Det kan inte ha ändrats nämnvärt sedan dessa siffror uppdaterades misstänker jag.), så finns det ca 600.000 evangeliskt kristna hos Makhuwa folket. Då är frågan? Siffran på 8000 kyrkor, gäller den endast Makhuwa folket eller gäller den andra folk i Mocambique också, kanske eventuellt andra länder? 8000 kyrkor med säg runt 20-150 medlemmar ger en siffra på: 160.000-1.2 milj. nykristna!

FRÅGA: Skulle inte så här många nykristna i ett område där det bor 6-7 milj. märkas extremt tydligt? Säg att det under en tioårsperiod blev 1/2 milj. nykristna i Norge? Skulle det vara svårt att få dessa siffror bekräftade? Varför är det så att vissa personer som har besökt dessa områden i norra Mocambique inte har hört talas om fler kyrkor? Vi kanske bör fråga fler?

Wellstam skriver: ”Det är tyvärr inte ovanligt med avundsjuka och bittra anklagelser missionsorganisationer emellan och dessa källor måste därför tas med en nypa salt.”

Så då bör vi inte ta deras berättelse på så stort allvar? Det visar vilken respekt Wellstam har för folk som har slitit och kämpat i åratal i ett land som missionärer när det inte passar hans agenda. Dessa får se en ”flashig” missionsorganisation dyka upp (som varken känner till den lokala kulturen eller har något större intresse av att samarbeta eller lyssna på andra kristna) och bryta ner förtroenden och arbete som byggts upp under lång tid, vilket leder till konsekvensen att alla kristna får dåligt rykte. Dessa missionärer får se dessa ”flashiga” organisationer bedriva ett undermåligt hjälparbete. Och när de säger något om detta vid en eventuell fråga, så blir de anklagade för att vara avundsjuka och bittra? Ja, du?

Wellstam skriver vidare: ”Att påstå att 90 % av alla kristna i I.M.-församlingar består av kristna som evangelikala kyrkor lett till tro är orimligt.”

Ja ha, hur vet han det? Han skriver att så stora är inte de evangeliska kyrkorna. Jag antar att han menar att så många kristna finns det inte så att det kan fylla upp 8000 kyrkor. Detta baserar Wellstam på att siffrorna som Iris ministries hävdar stämmer. Men om de inte gör det, så blir ekvationen en annan? Det kan ju vara så att det är färre antal personer i de kyrkor som Iris ministries hävdar att de har startat. Och det är ju det vi håller på och kontrollerar.

Not: Jag har blivit inbjuden till Mocambique för att själv besöka detta område och göra en research. Hade gärna åkt om jag hade haft möjlighet för att intervjua folk och höra vad de har att säga om detta ämne.

Så hur skall vi ta reda på detta? Förslagsvis får vi fortsätta att försöka kontakta folk i dessa nordliga provinser i Mocambique.

Wellstam skriver: ”Sen inbjuder de dem som är blinda och döva att komma fram och få förbön. Dessa blir praktiskt taget alltid helade och stora delar av byn tar emot Jesus och en församling bildas. Att påstå att 90 % skulle komma från kyrkflytt stämmer inte med verkligheten.”

Hur vet han att praktiskt taget alla alltid blir helade? Har han själv varit med på alla dessa evangelisationsbesök i byarna? Har han fått tag i dokument och läkarrapporter? Eller utgår han endast utifrån vad Iris ministries säger själva?
Han pratar om verkligheten? Jag frågar igen: Vem vet bäst hur den politiska, andliga, sociala och kulturella situationen ser ut i norra Mocambique. David Wellstam i Örebro eller de lokala kristna i området?

Wellstam skriver: ”Någon påstår att de flyttar p.g.a. löften om helande och materiell välsignelse. Detta är är ett ogrundat påstående. Har någon gjort en enkätundersökning? Troligtvis uppskattar Afrikanerna den levande andlighet som finns inom I.M. eftersom de själva har en tydligt andlig världsbild, medan i alla fall somliga evangelikala församlingar på missionsfältet saknar Andens kraft & gåvor i funktion.”

Ogrundat påstående? Hur vet han det? Har han själv gjort en enkätundersökning? Att han tror att inte materiella fördelar skulle spela någon roll i ett fattigt land som Mocambique, visar på ren naivitet igen.

Wellstam skriver: ”Källan påpekar att många afrikaner fortfarande ibland besöker medicinmän och liknande vid problem och undrar om de som gör detta verkligen kan kallas för kristna. Det är ungefär som att säga att västerländska kristna som är giriga, präglas av otro & skepticism p.g.a. den naturalistiska världsbilden inte är kristna”.

Jag vet inte riktigt om det går att göra en sådan här jämförelse. Det källan menar är nog att det är svårt att bedöma hur djup en omvändelse är i ett land som Mocambique då det är vanligt med religionssynkretism samt att dolda motiv till materiella fördelar finns. Därför kan det vara rimligt att ta vissa rapporter och påståenden med en nypa salt.

Wellstam skriver: Det finns alltid människor som vill ge falsk statistik om antalet kristna i länder som Mozambique. Vi har sett samma tendenser i andra väckelseländer där de styrande ljuger för att ge intryck av att kyrkan är liten och betydelselös. Det är tråkigt att bloggaren litar mer på dessa källor än på sina bröder och systrar i I.M.

Det är väl snarare så att många kristna har börjat märka att deras sk. bröder och systrar överdriver och inte håller sig till sanningen. Det är allvarligare än att vissa sekulära regeringar reviderar sin statistik!

Wellstam skriver: ”På en blogg ifrågasätts uppgiften att ca 60 personer har uppstått från de döda. Vill du veta vilken grund bloggen har för att anklaga Iris Ministries för lögnare? EN person som bor ganska nära Iris Ministries bas har tillfrågats och visste ingenting om detta. Vår ungdomsverksamhet har sett ca 100 helanden/år de senaste tre åren. De flesta i Örebro vet ingenting om detta. Då har det nog inte skett och jag är en lögnare.”

Denna jämförelse är faktiskt riktigt pinsam! För det första, om det är 60 personer uppväckta från de döda i detta område, så borde alla i området ha hört talas om det! Speciellt en lokal kristen mocambiquer! Minsta lilla grej om något helande brukar ju spridas med vindens fart i kristna kretsar. Det borde finnas hur många klipp och tidningsartiklar som helst? Iris ministries menar att de har dessa uppväckanden dokumenterade! Ok, låt oss begära ut dessa. Dessutom kan det ju vara så att alla som vittnar om detta inte är ärliga, det är ju något som behöver verifieras. Att jämföra nyheten med folk som blir uppväckta från de döda med några helanden i Brickebergskyrkan, är minst sagt märkligt?
 David Wellstam får gärna berätta vilka typer av helanden som har skett? Är några av dessa i paritet? Om vi säger att 5 st personer hade blivit uppväckta från de döda i Brickebacken centrum, hade inte folk i Örebro hört talas om det? Hade inte Nerikes Allehanda skrivit om det? Hade inte ens de kristna i säg Mellringekyrkan hört talas om det, hade inte de kristna i Lindesberg hört talas om det? Givetvis hade de gjort det! Dagen hade skrivit om det i en vecka!;)

Wellstam skriver vidare: ”Den kritiske bloggaren fortsätter och säger att han förstått på olika källor (källorna anges inte) att Iris Ministries verksamhet ibland krockar med kulturen.” ”I de flesta fall har det de gjort troligen fått positiva effekter.”

Ja, detta är något som denna källa känner en stor sorg och frustration över, och jag förstår det efter att ha läst dennes berättelse där källan ganska tydligt förklarar hur komplex den kulturella situationen är och vad det finns för komplikationer med hjälparbete. Hur vet Wellstam att Iris ministries arbete i de flesta fall har fått positiva effekter? Uppenbarligen är det inte så om du frågar vissa lokala kristna. De menar faktiskt att ibland är deras verksamhet och rykte till nackdel.

Wellstam skriver: ”Bloggen försöker genom det antyda att det inte alls är så vanligt med gatubarn i Mozambique och att Heidis arbete därför är onödigt. Intressant att andra källor menar att det finns mängder av ensamma gatubarn som lever i misär i Afrika, inte minst i Mozambique.” ”Som om inte barnen löpte större risk att utnyttjas på gatan eller i händerna på avlägsna släktingar.”

Nu handlar det om ett specifikt område i norra Mocambique som verkar ha en viss kultur som kanske inte speglar andra delar. Och än en gång så frågar jag, vem har mest kunskap om området och dess sociala problem? En lokal kristen i Pemba som har bott där i tjugo år eller en kristen i Örebro, (som antagligen inte har varit där)? Om det är så att släktingar tar hand om föräldralösa barn i detta område, så är det väl det hjälporganisationerna bör stödja.
Wellstam skriver: ”Bloggen kritiserar även utdelandet av mat och säger att det inte alls är någon hungersnöd i landet. Det verkar inte som om bloggarens källor har varit i Mozambique.”

Jo, du denna källa har bott och verkat i Mocambique i över tjugo år. Det som menas här är att det inte är hungersnöd i vissa specifika delar i landet samt att detta område i norra Mocambique är bördigt. Och att hjälporganisationer bör uppmuntra dem till att själva odla sin mat istället för att föda dem. Konsekvensen av att ge dem mat i dessa områden blir att de blir lata och rationella. Varför skall vi hålla på och kämpa när vi kan gå till den ”flashiga” amerikanska hjälporganisationen och få saker gratis?

Wellstam skriver: ”Faktum är att Heidi begär aldrig att dessa kollekter tas upp. Värdförsamlingarna väljer själva att göra detta.”

Så han menar att Heidi Baker reser från Pemba i Mocambique till Vänersborg för att medverka på två möten. (En resa som kostar mellan 25.000-50.000 kr och tar mellan 22-40 h enkel väg beroende på vilken flight du tar.) Utan att förvänta sig att en kollekt tas upp till hennes ministry? Det säger sig självt att arrangören känner sig näst intill tvingad att ordna upp detta.

Wellstam skriver: ”Jag har hört kritiker säga att det är svårt att bedöma frukten av Iris Ministries, “eftersom sådant tar tid att se”. Jag håller inte med. Sjutton år borde räcka! Att se frukten är inte alls komplicerat. Blir människor frälsta? Blir människor befriade & helade? Planteras församlingar? Lever ledarna i hög moral och integritet?”
”På samtliga frågor ovan så är svaret ja gällande Heidi Baker.”

Och detta vet Wellstam i och med att han har kontrollerat och verifierat detta med andra exempelvis lokala kristna i området? Om vi lägger till lite: Nedvärderas andras arbete och mission? Lyssnas det på andra kristna som har varit längre i området? Bryr vi oss om den lokala kulturen? Överdrivs det med siffror? Fars det med osanning? Vad blir det för svar på dessa frågor?

Wellstam skriver vidare: ”Finns det ingenting synligt så finns det ingen grund för att anklaga.”

Så det som är dolt och få vet om och uppdagas skall inte föras fram i ljuset, eller?

Wellstam skriver: ”En blogg påstår att Heidis arbete sprider kaos, splittring och förvirring. Det är hårda ord. Dessa ord blir absurda som summering av Iris Ministries. När man dessutom vet att de bygger på lösa antagande, osäkra källor och ogrundade anklagelser så blir man sorgsen inombords. Får man göra såhär? kommer jag på mig själv att tänka. Det känns orättfärdigt att offentligt döma ut och varna för en person och organisation som gör så mycket gott för Guds rike.”

Uppenbarligen är det så att någon upplever denna frukt av Iris ministries, och då måste det ju bero på något. Att kalla lokala kristnas åsikter för ”lösa antaganden och ogrundade anklagelser”, det är verkligen sorgligt. De om någon bör ju veta vad denna organisation gör. Wellstam frågar: Får man göra såhär? Jag vet inte, men jag hoppas att vi har möjlighet till att pröva påståenden och syna organisationer. Men det bör göras på ett schysst och respektfullt sätt. Jag frågar mig också, får man göra så här? Får kristna manipulera, vara arroganta, dribbla med siffror, tala osanning, vara extremt självcentrerade, dupera andra kristna, utnyttja kristnas naivitet, predika läror utan grund i bibeln?

Det är detta som vi prövar här: Talar Iris ministries sanning och är de värda vårt förtroende?

Wellstam skriver till sist: ”Tyvärr är det svårt för den oinsatte att bedöma de anklagelser mot nutida karismatik som finns på diverse bloggar & youtube. Även om det är teologisk tveksamt och ogrundat så tenderar mängden anklagelser, vridningar och skrämseltaktiken att lura några.”

Att kalla den prövning som görs mot viss! nutida karismatik. (Han gillar att generalisera) för teologiskt tveksam och ogrundad är verkligen märkligt. Är det något en del av dessa bloggar gör så är det ju att använda ordet som grund och jämföra med vissa predikanter/lärares undervisning. Det finns ju hur mycket som helst skrivet och ofta är det ganska välgrundat, inte alltid, men det finns många som har goda grunder för sin kritik och skepticism gentemot vissa strömningar inom kristendomen.

Wellstam har ju rätt att ha vilka kristna förebilder som helst.
Vi får väl se en dag om han valde rätt sådana?

Azaryahu

120831

10 thoughts on “9. Respons till artikel på bloggen ”entering His kingdom”.

 1. Micael Grenholm skriver följande på Wellstams blogg:

  Sveriges främsta karismatikapologet David Wellstam bemöter kritiken …….

  David Wellstam skriver följande om sig själv på egen blogg:

  Jag heter David Wellstam och arbetar som ungdomspastor i Brickebergskyrkan Örebro tillsammans med min fru Julia.

  För övrigt är jag alldeles för förtjust i vaniljglass, gillar att äta snacks i badkaret, är beroende av den vilda leken Ninja, leder gärna lovsång på gitarr, anser att Kalle Anka är fin lektyr

  Och jag skriver:

  Herren sig förbarme!

  /Kjell

  • Ja…
   Har faktiskt, inspirerad av dagens bloggläsningar, börjat slipa lite på en egen titel. Till mig själv alltså.
   Spontant:
   Ulrika, den läkemedelskunnige, alldeles charmanta och apologetiska, samt därtill intellektuella (stavas det så…) och företagsamma modern (ej helig) pastorskan Jansson skriver idag en briljant kommentar hos…..

   Tycker du att det saknas något?
   Föreslå vad som helst utom karismatisk.

   • Hej Ulrika! Tänk att vi träffas även här på denna blogg! 😉

    Titeln ifråga är ingen som jag själv har ålagt mig, utan något som får stå för Micael Grenholm.

    Jag tycker din titel låter fantastisk! Tänk att vara både läkemedelskunnig och pastor, inte alla som kan berömma sig av det! 😉

  • Hej Kamau!
   Vad Micael Grenholm väljer att kalla mig är hans ensak. Ingen titel jag själv ålagt mig. Är det något kring min något ”med-glimten-i-ögat” beskrivning av min fritid som du tycker är särskild anledning till att Herren ska förbarma sig? 😉

   /David

 2. Hej K!
  Intressant och detaljerat som vanligt. Förstår dock inte att du kan lägga ner så mycket energi på att kommentera vad några fjuiga tonåringar med sjuklig hybris vräker ut sig. Personer som likt expertkommentatorer uttalar sig om det mesta utan att ha gjort egna observationer och med avsaknad av analysförmåga borde kanske få sitta ensamma i sin sandlåda.
  Om du sätter dig på lådkanten och samtalar med dem riskerar det att urarta i ett sandkrig.
  Det finns kanske andra i kristenheten med mer inflytande än dessa herrar och som borde granskas och konfronteras. Försök gärna konversera med tex herr Hörnmark.
  För övrigt kul att se att du du skriver.

  / Henke

  • Det blev så i och med att jag granskade Iris ministries! Tyckte att de skulle få en chans att förklara sig. Anser dock att de är rätt så naiva i bästa fall och det står jag för. Kontakta dem gärna själv.

   Läs gärna vidare intervjun med den svensk kyrklige prästen i New wine så upptäcker du även vad de med mer inflytande har att säga!;) Inte särskilt imponerande men inte särskilt förvånande tyvärr. Jag har förklarat varför i intervjun.
   Hörnmark kanske blir nästa intervjuobjekt, om han har tid!;)

Lämna ett svar till henke Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s