11. Intervju med Hans Wolfbrandt, styrelsemedlem i New Wine.

Anledningen till att jag valde att göra en intervju med Hans Wolfbrandt präst i Sv.kyrkan i Lysekil samt styrelsemedlem i New wine är bl a:

1. Efter att ha besökt en konferens som New wine anordnade i Vänersborg blev jag nyfiken på vad denna organisation står för och vilka dess andliga influenser är.

2. I och med att de har bjudit in talare/predikanter med tydliga kopplingar till NAR och Torontorörelsen så blev jag nyfiken på hur de resonerar runt dessa inbjudningar.

3. I min research runt Iris ministries blev det naturligt att kontakta New wine.

4. Har lärt mig att det är bra att låta organisationer/kyrkor/religionsförespråkare tala för sig själva. Det blir tydligast så!

Denna intervju spelades in och jag har skickat innehållet i (vad Hans Wolfbrandt har sagt) i denna intervju till honom och fått det godkänt. Jag delar upp intervjun i frågor och svar, men ibland skriver jag även ner vad han har sagt. Runt varje fråga skriver jag sedan en kort reflektion.

1. Vad är New wine?

HW: En ekumenisk förnyelserörelse som har sin källa i Vineyard och John Wimbers undervisning och den väckelse som skedde kring honom. Den har även sin rot i den anglikanska kyrkan. Det är en helt ekumenisk rörelse som är uppbyggd som ett nätverk med regionala träffar. Dess grundvärderingar är: En Gudsrikesteologi med den lokala församlingen som bas. Stor betoning läggs på tillbedjan, lovsång, undervisning och betjäning.

2. Vad har New wine för andliga/kyrkliga influenser?

Hans menar själv att han är där han är idag på grund av att han mötte John Wimbers undervisning på 80-talet. New wine brukar ha som mål att fråga sig var någonstans är Guds ande? Rörelsen har försökt ta reda på detta och vara en del av dessa strömningar. Man har dock inte alltid sagt ja till all väckelse exempelvis Lakeland.

Hans nämner vidare att norska OAS rörelsen var starkt påverkade av Toronto rörelsen när det begav sig. Han har själv varit aktiv i svenska OAS rörelsen. Hans säger att New wine är påverkade av Bill Johnson och Bethel Church när det gäller det andliga som händer inom rörelsen. De har både haft Bill Johnson och Randy Clark på olika ledarkonferenser. Randy Clark som är en slags efterträdare till John Wimber var med i torontorörelsen utan ett formellt medlemskap i Vineyard.

(Not: Toronto vineyard uteslöts formellt ur Vineyardrörelsen i början på 90-talet.)

Hans har noterat att Johnson och Clark arbetar en hel del ihop och har kopplingar till Iris ministries och Heidi Baker. Han vet dock inte exakt hur deras nätverk ser ut.

Min kommentar: Här säger Hans Wolfbrandt tydligt att New wine är påverkade andligt av Bill Johnson och Bethel Church? För den som är intresserad går det även att studera vilken person Vineyards grundare John Wimber blev inspirerad av, en viss Lonnie Frisbee. Angående Heidi Bakers kopplingar till NAR och Torontorörelsen och dess olika nätverk så finns de ganska tydligt redovisade i post nr. 9 på denna blogg.

3. Vem tog beslutet att kalla Heidi Baker till konferensen i Vänersborg?

HW: Styrelsen i New vine tog beslutet att kalla Heidi Baker till konferensen i Vänersborg. De hade gjort en prövning på denne talare innan i och med att några (New vine) aktiva hade varit på en stor New Vine konferens i England. De upplevde något hos Heidi Baker när det gäller under och tecken som de själva inte riktigt hade mött. De hade en diskussion och bad över detta och upplevde att hennes smörjelse kunde berika och sporra dem. Därför beslöt vi att bjuda in henne. New vine vill gärna att de talare som blir inbjudna är med under hela konferensveckan. När det gäller henne så var hon endast med på ett kvällsmöte och ett morgonmöte. Det tyckte jag var olyckligt men det gick inte att ordna praktiskt på något annat sätt.

Min kommentar: Enligt Heidi Baker själv så sa hon att hon var längre på resande fot än hon var närvarande på konferensen. (Not: Att a ta sig från Pemba i norra Mocambique till Vänersborg är en resa på ca 30-40h enkel väg!)

Hans nämnde att styrelsen resonerade kring detta logistiska problem. Men han kände att han gärna ville testa på hennes undervisning.

4. Hur finansierar New wine sin konferens och vad för slags arvode utgick till Heidi Baker?

HW: Allt finansieras via amälningsavgiften. Det är endast talare utanför New wines organisation som får ersättning utöver resekostnader. Så i detta fall fick Heidi Baker ett fast arvode, resekostnaderna betalda (ca 25-50000 kr beroende på flight) samt kollekt till Iris ministries arbete.

5. Gjorde New wine i detta fall någon bakgrundsresearch på Iris ministries och Heidi Baker?

HW: Vi har kollat upp vilket nätverk hon har, vi har läst hennes böcker, lyssnat på undervisning, haft kontakt med folk som har arbetat med henne. Vi har även en dialog med New wine i England och anglikanska kyrkan angående vad som har varit bra på deras konferenser och vad som skulle kunna berika New wine i Sverige.

Hans nämner vidare att han har mött Heidi Baker personligen och upplever det som genomgående positivt. Han kan dock känna sig lite främmande för vissa moment i dennes kultur och sätt att leda möten.

HW: Det kanske inte alltid passar till New wine men det kan ända vara värt att ha det. Men jag upplever att det finns en smörjelse och att många har bekräftat det som äkta samt att det kan ge inspiration. Det går inte att ta av olika rörelser rakt av, men jag vill gärna ha del av det när jag känner igen Guds ande.

Hans menar att det finns så mycket verifierat att Gud gör under via Heidi Baker via det han har läst, själv sett och talat med andra om.

6. Vad har du att säga angående det Iris minstries hävdar i dokumentären ”Riches of the poor”. (bl a 5000 planterade kyrkor och 60 dokumenterade uppväckanden från de döda.)

HW:  Jag har ingen aning om detta då jag inte har läst något eller känner till något vidare om deras arbete i Mocambique. Det jag har hört är Heidi Bakers egna story. Däremot har jag träffat människor som jag har ett 100% förtroende för som har sett under och tecken när de har besökt Iris ministries i Mocambique.

(Jag frågade efter en sådan person som har varit i Pemba och Hans nämnde en person vid namn John Cole.)

Hans anser dock att det är viktigt att pröva olika tjänster och sammanhang. Det får ju inte finnas något bluff och båg i det. Han nämner vidare att han personligen har träffat Bill Johnson och han säger att han har ett väldigt stort förtroende för honom. Om Bill Johnson verifierar det Heidi Baker och Iris ministries säger så känner han sig väldigt trygg.

Min kommentar: Återigen visar Hans Wolfbrant och indirekt New wine vilket stort förtroende de har för Bill Johnson!? Det räcker alltså att han verifierar något för att de skall känna sig trygga?

7. Har New wine hade kontaktat några lokala kristna i norra Mocambique för att höra vad de anser om Iris ministries?

Hans svarade att de hade de inte gjort, i alla fall inte han.

Min kommentar: Intressant att New wine inte har kontaktat några ”neutrala” kristna eller andra organisationer som inte arbetar direkt med Iris ministries för att höra deras erfarenheter och åsikter. Det finns ju exempelvis ett antal svenska missionärer som verkar i detta område.

8. Vad tror du om dessa sk. guldregn som sker i Bethel Church, Redding. Är det äkta vara?

HW: Självklart. Jag har själv medarbetare i min kyrka som har sett det.

Då jag frågade om dessa har gått till en guldsmed och kontrollerat guldet, så syftade han på att en medarbetare till honom som var där på fortbildning inte just sett guld men snarare ett Glory Cloud, en form av manifestation av Guds synliga närvaro.

HW: Jag tycker dock att Bill Johnson eller Bethel Church inte gör någon grej av det. Utan det viktiga är att söka och längta efter Guds närvaro.

9. Angående profetian som Heidi Baker sa på mötet i Vänersborg där hon säger att Gud sa åt henne att alla som var närvarande på mötet skall föra 10 st till frälsning inom ett år. Nej, förresten hon ångrade sig på scenen efter att Gud hade sagt att det skulle vara 12 st istället. Hur ser du på detta?

HW: Jag uppfattade inte att detta var en profetia, utan att det skulle ses som en utmaning istället. Frågan är om hon sa att det skulle ske eller om det finns en utmaning i det? Men oavsett hur hon formulerat sig så tror jag att Gud har sagt detta till henne. Så som det profetiska överhuvudtaget fungerar handlar det ju alltid om att det finns ett löfte. Det finns någonting som ges som en utmaning. Oavsett vad som har sagts, hur man uppfattar det, så tycker jag att man kan uppfatta det som att potentialen för väckelse finns här, därför att Gud ger den möjligheten. Många har tagit detta som en uppmuntran. Om man säger att detta skall ske så kan det vara slarvigt uttryckt och jag själv hade inte uttryckt mig så. När vi pratar om det profetiska så finns det flera dimensioner. Det finns en utmaning och ett löfte. Det är ju viktigt att säga ja till dessa utmaningar personligen för att vara en del i dessa löften.

Han nämner John Wimbers undervisning och att i det nya förbundet så är profetior tillför uppmuntran och tröst. Profetian är i första hand inte en framtidsförutsägelse.(?)

HW; I och med att alla kan profetera i det nya förbundet så är det viktigt att pröva dessa profetior. John Wimber och Vineyard kom med grundläggande undervisning angående detta: Exempelvis om 25% av en profetia skulle vara falsk eller fel, är den som profeterar en falsk profet då? Kan någon som talar i köttet ändå förmedla något av Gud? Kan man inte pröva och urskilja det goda? Hans menar att Johan Wimber undervisar att en bra profet kanske är 80% i anden och 20% i köttet. Det går ju genom en människa så det är inte konstigt om inte allt blir rätt? I klassisk pingst teologi så har man en bild av att det måste vara 100% ifrån Gud, annars är det falskt. Jag håller inte med om detta. I en vanlig predikan finns det mycket som är dåligt, så det gäller för lyssnaren att urskilja och pröva vad som är ande.

Min kommentar: Tyvärr så tolkar jag detta som en lång bortförklaring för vad Heidi Baker sa på detta möte. Många har nog inte tro för vad hon sa här om vi skall vara ärliga, men de vill nog inte erkänna detta och använder sig av olika bortförklaringar istället. Hon sa klart och tydligt att det var Gud som sa detta till henne. Att då börja med att det kan ses som en uppmuntran och att en profet kan ha 75-80% rätt är lite långsökt. Vad säger gamla testamentet om profeter som inte profeterar rätt? Det lär ju märkas den 1:e juli 2013. Då kan vi pröva denna profetia antar jag.

(Skall försöka finna en inspelning från detta möte så att fler får möjligheten att bedöma och tolka.)

10. Hur ser du på påståendet som Heidi Baker gör i slutet på mötet där hon nämner för barnen att det finns ett rum i himlen där de kan hämta/be ner kroppsdelar ifrån himmelen?

Hans svarade att det inte finns någon biblisk grund för detta påstående. Och han vet inte om någon tog upp detta med henne efteråt. Han tolkar det som att Heidi Baker säger detta för att skapa tro hos lyssnarna att någonting nytt kan skapas. Han har själv sett ett ben bli längre vid ett tillfälle men har personligen inte sett exempelvis en arm växa ut och menar att det är bibliskt att be om ett nyskapelseunder men att det teologiskt inte håller att säga att det finns ett rum i himlen med kroppsdelar.

11. Hur ser du på de olika manifestationer som visar sig ibland på era konferenser?

Hans nämner att allt vi ser är inte Guds ande när någon skakar ex. Angående tolkens olika manifestationer under predikan på söndagsmötet så reagerade han inte nämnvärt då det är så vanligt. Ibland är det Guds ande och ibland så är det kött.

HW: Ibland så blir det starka reaktioner i mötet med Guds ande. Jag försöker personligen själv dämpa ner vissa uttryck när människor vill ha uppmärksamhet. Jag har själv märkt att det finns en ganska stor grupp kristna som är rotlösa och åker runt och söker ”kickar” på olika konferenser.

Tillbaks till Heidi Baker så anser Hans att hon inte hade någon teologisk undervisning direkt. Det var ju mer berättelser och vittnesbörd och han tyckte personligen att det var väldigt långt. Den feedback de har fått har dock varit övervägande positiv, de har känt igen Guds ande, blivit berörda, blivit utrustad av hennes betjäning.

Min kommentar: Uppenbarligen känner kristna olika i denna fråga. Här gäller det att vara vis.

12. Vad anser du om katolska kyrkan?

HW: Jag är själv rätt så positiv till denna kyrka. Speciellt till den karismatiska förnyelsen. Jag har personligen träffat Raineiro Cantalemassa (nära medarbetare till påven) och upplevde det som ett mycket positivt möte. Det finns saker som jag inte är positiv till som helgondyrkan bl a, men jag ser samtidigt att Guds ande verkar starkt i katolska kyrkan.

Han menar att han kan ha andlig gemenskap med katoliker och att kyrkan i Lysekil har det på ett lokalt plan. Vi delar nattvard med katoliker inofficiellt ibland nämnde han? Och han delar även ut nattvard till katoliker vid tillfälle. Hans säger vidare att han är helt övertygad att den nuvarande påven är en frälst kristen. Angående hans anspråk på att vara Kristi vikarie på jorden, så säger Hans att han är det också?

(Not: Här tolkar jag det som att han menar att han är någon slags Kristi ambassadör.)

Han förtydligar att han tror att påveämbetet har en funktion som ledare för kyrkan och att representera Kristus men han tror också att biskopsämbetet gör det som helhet. Han anser dock att påven inte är ofelbar i sitt läroämbete. Hans säger vidare att det finns frälsta människor i hela spektrumet från Livets ord till katolska kyrkan.

13. Vad anser du om katolska kyrkans dogm angående Marias upptagande till himmelen?

HW: Himmelsfärdsdogmen tar jag inte ställning till. Det blir för mig spekulation för att försöka nerskriva och förklara mysteriet. Påven har som jag ser det en roll. Men vikten för Guds rikes utbredning hänger inte främst på människor utan på Gud. Jag tror hela kyrkan är välsignad när biskopen av Rom är trogen Kristus och följer honom i Andens kraft.

Min kommentar: Här visar Hans Wolfbrandt tydligt att han ser katoliker som medsyskon i tron. Och han verkar inte ha några större problem med katolska kyrkans teologi i alla fall inte till den grad att det påverkar hans relation till dess medlemmar då han delar gudstjänstliv och har andlig gemenskap med dem. Han är dessutom ganska positiv till (den nuvarande) påven och framförallt till den katolska karismatiken. Det är nog lite förvånande, vad hade hans lärofader Martin Luther sagt om detta?;)

Min fråga är denna: Om det nu är så att många i ledningen inom New wine känner att de kan ha andlig gemenskap med katoliker vilket indirekt godkänner katolska kyrkan och dess undervisning och inte reagerar nämnvärt varken själsligt, andligt eller teologiskt på dess lära. Vad säger detta i så fall om New wine och dess andliga insikt när det gäller andra frågor? Är det en förklaring till varför de ibland bjuder in de talare de gör?

BILAGA:

Efter att ha skrivit och frågat i ca två månader så har jag nu fått del av den ”långa” listan av bekräftade och gradvisa helanden på konferensen i Vänersborg som Världen iDag skrev om den 4:e juli. Att jag frågade efter den berodde på att New wine gick ut i kristen media om att de hade en sådan ”lång” lista vilket gjorde mig nyfiken. Om detta är en lång lista eller inte får betraktaren bedöma. New wine har i alla fall nämnt att ca 2000 personer har besökt denna konferens.

1.      Kvinna: frusen axel – blir bra

2.      Ung man: smärta pga axelskada – smärtan försvann helt

3.      Ung kvinna: psykiska problem – blev bättre

4.      Kvinna: Benen krossade, skruvar, ständig värk, stel – kan trampa nu utan att det gör jätte ont

5.      Kvinna – smärta i minisken blivit bättre

6.      Kvinna: Spänning skulderblad – helt avslappnad

7.      Man: Överansträngning tennisarm sedan 4 veckor – nästan helt försvunnen

8.      Man: Ont domningar, krypningar i bägge benen under många år – smärta borta, försvunnet

9.      Kvinna: Ryggrad, ont i knä efter graviditet – nu känns det bra

10.  Kvinna: Två hörapparater – bättre på vänster öra

11.  Kvinna: Hälsporre – blivit bättre under bönen, väldigt stor förbättring

12.  Kvinna: Problem, ont i vänster skulderblad under några år – gör inte ont alls längre, helt borta

13.  Kvinna: Vänster fot, lite höger fot – svullnaden helt borta vänster fot

14.  Kvinna: Många år, kroniskt trötthetssyndrom, lite energi, sjukpensionär i 15 år – hon känner inom sig att det kommer att bli bra.

15.  Kvinna: nedsatt hörsel med hörapparater, blev helt bra i det högra örat, ca 70% bättre i det vänstra örat.  Inte hört fågelsång sedan 20-års åldern

16.  Kvinna: försämrad njure – helt bra efter bön

17.  Kvinna: fibromyalgi – blev helt befriad från stelhet och smärta där åkomman satt.

19.  Ung man: stelhet i axlarna – blev 50% bättre.

20.  Ung kvinna: huvudvärk – blev bra igen

21.  Man: smärta pga knäproblem – blev bra

22.  Ung kvinna: sendrag i höger underben, kunde vakna upp på nätterna pga detta – besväret försvann på en gång

Jag frågade Johan Brynte, ledare för böneteamet,  i New wine om de har gjort någon uppföljning och han nämner att de inte har gjort det då de inte har dokumenterat vilka dessa personer är på grund av resursbrist. Hans Wolfbrandt nämnde dock att de har gjort en viss uppföljning och att han kände till helanden utanför denna lista. Ingen uppföljning har dock presenterats. Hans nämnde också att New wine inte har någon policy angående hur de skall gå ut i media med olika uppgifter.

Annons

39 tankar på “11. Intervju med Hans Wolfbrandt, styrelsemedlem i New Wine.

 1. Tack för detta gedigna och avslöjande arbete om N.W. Det råder ingen som helst tvekan om att N.W. står för en allomfattande villfarelse. Vi kan skönja Torontoförvillelse, Herraväldesteologi, Emergin Church, katolisism och troslära i en osalig blandning. Man främjar och banar väg för den världskyrka som öppnar upp för antikrist och som kommer att föra många människor till fördärvet.

  Weisbrot är en av alla de ledare och förkunnare som svepts med i den falska karismatiska våg där urskiljning och andebedömning sedan länge är ett minne blott. Han har hur tydligt som helst helt tappat förmågan att se Sanningen med stort S. Det han säger är ett karismatiskt hopkok som florerar bland alla dessa bedragna ledare. Talet om smörjelse och om hur man skall bedöma profetiska utsagor m.m.

  Han tror tydligen på guldregn och dylika helt obibliska och onödiga manifestationer. Vad skulle en sådan sak göra för att ”Förhärliga” Gud? Skulle Gud väl behöva något sådant? Detta bevisar den naivitet och okritiska inställning man har till det andliga inom dessa falska kretsar.

  När han sedan dessutom har ett samarbete med katolska kyrkan och menar att detta kan gå smärtfritt så visar också det att han och det han står för är långt ifrån vad Gud vill.
  Visst, det finns säkert frälsta och pånyttfödda människor även inom RKK men som kyrka och samarbetspartner är den helt olämplig för att inte säga förkastlig. Angående Heidi Baker har vi i en profetisk rapport gett vår syn på henne och hennes bluffarbete.

  Vid spakarna eller tangenterna, Erik

  • Vill bara förtydliga att denna intervju gjordes med Hans Wolfbrandt, styrelsemedlem i New vine.
   Det är lätt att blanda ihop honom med Hans Weichbrodt den kände OAS förkunnaren.
   Dock så kan ett varningens finger höjas för hans ekumeniska eskapader också då de sträcker sig både till livets ord och till katolska kyrkan. Just det som Hans Wolfbrandt nämner att en profet skulle kunna ha 80% rätt och 20% fel när denne profeterar ställer jag mig lite frågande till?

   • Din uppfattning om om nådegåvan att profetera i NT är grundad på GT profeter. I NT har vi gåvan till l uppmuntran, tröst för att bygga upp. Då kan Gud tala övernaturligt, men gör det genom sina lerkärl, i den form som personligheten uttrycker sig, så samma budskap kommer i olika former genom olika genom olika människor men innebörden är densamma. Och dessutom är allt en styckverk, vi får ofta en liten del av övernaturlig kunskap och en som tränar i profetia måste lära sig fråga mer av Gud för att uppfatta helheten. Det betyder att alla kan profetera, men olika tränade och urskilja Guds rösto kännedom om Guds karaktär o kan då blanda sina egna tankar i profetian. Det står att vi ska lära känna Gud och pröva och urskilja mer och mer vad som är Guds vilja, man måste låta folk börja använda gåvan, och träna,o inte kalla det för fel/rärr , annars kommer ingen att höra Guds röst till uppmuntran genom sina syskon. Det är underbar gåva! Tror du att du hör Guds röst perfekt? inte jag iallafall.

 2. Tack för denna seriösa och sakliga intervju som på ett tydligt sätt visar hur New vine-rörelsen har öppnat sig för ett samarbete med något som inte alls är sunt. Att dess företrädare verkar ha fullt förtroende för Bill Johnson är mycket illavarslande.

  Berndt

 3. Vem är du och varför fick jag ett mail om detta inlägget?

  Tycker du gjort ett bra arbete med denna intervju. Jag var med på konferensen och tycker att sammanhanget är lite jobbigt att vistas i men det beror nog mestadels på psykosociala problem än något annat.

  Överlag så tycker jag att när mötena blir för fokuserade vid känsloyttringar eller manifesteringar av olika slag, förlorar en mycket av det som ”sitter kvar”. Om en glömmer bort substans så slår liksom inte känslan rot. För det kan vi väl komma överens om allesammans att Gud kan ge sig tillkänna genom olika känsloyttringar i oss, men att detta måste vara av de slaget att det lämnar något kvar. Annars är det lite som Hans säger att en bara söker kickarna och det tror jag i längden blir problematiskt.

  Trots allt så tycker jag att en ska vara kritisk mot det mesta men det får inte gå till överdrift. Ja, jag var där under Heidis frispel och tyckte det var konstigt, men vad gör vi med alla de som Gud faktiskt rörde vid? Att någon som är ”konstig” teologiskt kan ändå vara ett Gud redskap. Jag tycker Gud är konstig som låter människor som Bill och Heidi ”lyckas”. Men vem av oss är inte konstiga? Gud har koll och jag tror han vakar över alla människor, vilket innefattar även NW, Hans, Heidi, Bill, Katolska kyrkan, ateisten Jockepocke och dig och mig, trots att vi alla är konstiga eller fel ute.

  Det kanske är KONSTIGT att säga såhär?

  • Hej!

   Har nog din adress på grund av att du kan ha skrivit något i detta ämne på min blogg förut.
   Ja, du har en poäng att kritik får inte gå till överdrift. Visst kan det tyckas märkligt att
   vissa som har en tveksam teologi och en ”hal” personlighet lyckas. Men lyckas med vad?
   Det är ju inte säkert att Gud använder samma måttstock som människor när det gäller vad som räknas
   som ett sunt eller rättfärdigt verk. Visst, Han vakar över oss, men frågan här gäller om någon
   utnyttjar fårens naivitet och längtan och sprider överdrifter eller eventuella osanningar.

 4. Mycket bra artikel, Azaryahu!
  Det är alltid bra att låta företrädare själva få presentera de rörelser de är engagerade i. Det kan man lära sig en hel del av.
  Och sedan kan man heller inte beskyllas för att snickra ihop några hemmagjorda slutsatser…

  Angående ‘Kristi ställföreträdare’ (Vicarius Kristi), så undrar jag om inte Hans ändå menade det han sa? (Att han räknar sig själv som sådan.) För om jag inte helt missförstått herraväldesteologi, och Bill Johnson med kompani, så handlar väl dominionismen om att vi/ kyrkan ÄR Kristus, elller Kristi ‘synliga kropp på jorden’? Talar inte dominionister om Jesu återkomst, att Han inte kan komma tillbaka förrän ‘Kristus’ (‘kyrkan’) har herraväldet globalt säkrat? Talar man inte om global, massiv väckelse i den sista tiden?

  Det här med att be över, och att strategiskt inta, eller genomsyra, ‘de sju bergen’ (sju inflytande-områden i samhället), det har väl att göra med att kyrkan ska vara ‘Kristi ställföreträdare’, och därmed fysiskt vinna mark? Man utlovar ju en stor väckelse INNAN Jesus kommer åter, och det ska tydligen ske om de kristna ‘bara upptäcker sin identitet, och sin auktoritet’? (Att ‘upptäcka sin sanna, gudomliga, identitet’ – det är ju precis samma målsättning som New Age har!)

  Herraväldesteologin, som Hans själv säger finns med i grunden för New Wine, är absolut värd att studera vidare. Vad lär den?
  Vad är ‘kyrkan’, och vad är enligt denna lära hennes uppdrag?
  Vad innebär det att ‘ta herravälde’, och vem är det som ska göra det?
  Och så vidare…

  • Intressant att du nämner detta. Har faktiskt inte reflekterat över vad han menade? Jag borde ha frågat vidare hur han resonerade egentligen. Det skulle inte förvåna mig om han är influerad av ”Kingdom now” teologi.

 5. PS. Idén med ett ‘förrådsrum’ i himlen, där det hänger ‘reservkroppsdelar’ och väntar på att man ska hämta ut dem, är inte ny.
  Jag hörde som tonåring en kassett med Roberts Liardon, som berättade att han ‘varit i himlen’ (återigen information från en sådan, utombiblisk ‘uppenbarelse’), och där skulle han ha fått se detta förrådshus…
  (Han berättade också en del annat mysko, och högst tveksamt, om ‘himlen’.)

  Och sedan predikar han förstås om, att det bara är att ‘nejma och klejma’ dessa reservdelar, så kommer de farande ner!
  Av listan på ‘helanden’ ovan, såg det inte ut som om folk ännu bemästrat den rätta tekniken för att kunna hämta ut dessa reservdelar! 😉

   • Fann boken på en secondhand-butik i somras. Tänkte köpa den för att elda upp den men när jag berättade för kassörskan vad jag ville göra med den så fick jag den gratis. Dock har den hamnat i lådan med exempel på villfarelser. På försättsbladet kan man se att den tillhört en församling inom trosrörelsen. Har Baker kopplingar dit? Första gången som jag kom i kontakt med Roberts berättelse var strax efter att jag fick börja om och fått smaka på Guds krafter. Då var jag väldigt mottaglig för allt och höll på att svälja historien. Kunde Gud hjälpa mig så kunde väl det som Roberts berättade också vara sant…

 6. Pingback: Intervju med Hans Wolfbrandt, styrelsemedlem i New Wine | Vakna Sverige

 7. Inget nytt under solen. Samma manifestationer går att läsa om från t.ex tidigare s.k. ”väckelser”. Maria Woodworth-Etter, Smith Wigglesworth ja egentligen allt som har upprinnelse i Armianismen på 1600 talet. Därefter har fokus i många sammanhang förskjutits till en upplevelsekristendom istället för en bibelförankrad kristendom. Det paradoxala är att Bibeln i dessa rörelser ofta tycks citeras men granskar man vad som citeras så handlar det ofta om löst citerade och tveksamt sammanfogade enskilda bibelställen utanför sin kontext. Katolska kyrkan har aldrig nöjt sig med Sola scriptura utan sökt manifestationer. Dessa rörelser passar därför utmärkt för varandra då man inte behöver ha skriften som grund utan upplevelsen. All respekt till er som törs kritiskt granska dessa rörelser för en sak vet vi: religiösa fanatiker drar sig inte för personförföljelse.

 8. Blev tipsad på Berndts Samtalsforum om intervjun. Intressant. Har släktingar som enligt min mening involverats lite för mycket i sådant här. Tydligen utgör rörelser som New Wine någon slags länk mellan de gamla väckelse/fromhetsrörelserna och de s k historiska kyrkorna, främst den kaotiska kyrkan. Att prästen i Lysekil kallar påven och folket i vatikanen för trossyskon kanske inte är så anmärkningsvärt när Pelle Hörnmark gör detsamma. Men visst är det anmärkningsvärt.

  Detta med div kroppsdelar i ett himmelskt rum är ju hur läskigt som helst. Blir inte barn skrämda? Kan inte handla om något himmelskt rum. Angående de sjukdomar som några blivit helt eller delvis botade från är ett antal av s k autoimmun karaktär. I de fallen finns det bevis för att förtäring av fläskprodukter starkt försämrar hälsan. Frågan är hur Läkaren ställer sig till sjukdomar orsakade av att man ignorerat Hans ord? (Några svar finns i Bibeln). Autoimmuna sjukdomar har blivit ett slags folksjukdomar på liknande sätt som fetma, hjärt/kärlsjukdomar och cancer i den välnärda delen av världen. Finns mycket mer att säga om det.. men det hör kanske inte till sakfrågan här.

  • Ja, jag tycker nog det är lite anmärkningsvärt när vissa kyrkliga ledare har ett så nära samarbete med katolska kyrkan.
   New wine har ju ett nära samarbete med anglikanska kyrkan vilket förklarar en del.
   Intressant att du tar upp detta med fläskprodukter, det skulle kanske kunna vara en liten förklaring.
   Att inte ledarskapet i New wine reagerar tydligare när Heidi Baker lär ut obibliska läror till barn är ett mysterium?

   • ”Intressant att du tar upp detta med fläskprodukter,”

    Läste idag om hur man manipulerat fläskfilé med färg och sålt den som oxfilé. Mycket farligt enligt artikel i Aftonbladet, eftersom många steker nötfilé ”blodigt” vilket är ett livsfarligt sätt att hantera fläskfilé med tanke på trikiner m m.

    Finns nog otaligt fler faror med oren föda… (När jag ändå hamnat OT)

 9. Tack för intressant läsning. Jag tycker listan på ”helanden” talar för sig själv. Det handlar uteslutande om diffusa problem eller diffusa förbättringar. Värk någonstans kan lätt påstås bli bättre, antingen för att man vill det, tror det, eller av psykosomatiska skäl.

  Den dag man får tydlig dokumentation på någon svårt sjuk som blir helad så kan jag tro det. Till exempel, skulle en svårt cancersjuk bli helt frisk, så vore det ett under. Eller om en dokumenterat förlamad plötsligt reste sig. Listan är ett skämt, även om jag tror att personerna på listan kanske är troende som själva anser sig helade och jag påstår inte att de ljuger, utan jag tror att de önsketänker.

  Så länge inga riktiga under sker så ger detta bara bränsle på ateisternas brasa att inga under kan ske. De under som beskrivs i Bibeln är ju och förblir väldigt sällsynta, i relation till världens befolkning. Att alla vill vara profeter och helare tror jag gör stor skada för den kristna trons trovärdighet. Även min tro kan ibland vackla när jag inser att i stort sett alla påstådda under är bluff eller suggestion, åtminstone idag.

 10. Lonnie Frisbee, var väl föregångaren till Jesusrörelsen som Levi Petrus introducerade i Sverige i början av 70.talet. http://www.youtube.com/watch?v=0OgfmU13sPI
  Boken ”Jag var i Himlen” med Robert Liardon, presenterades flitigt i mitten på 80.talet.
  Nu är det visst: ”Himlen finns på riktigt” som är boken på tapeten. Slog det mig när jag läste detta.

  • Känner du till något om Lonnie Frisbees undervisning? Han verkar vara en viktig person för vissa inom NAR/Toronto rörelsen.
   Angående boken ”Heaven is for real”. Läs gärna inlägg nr.1 på min blogg.

 11. Så detta är alltså denne Frisbee, som inspirerat Vineyards John Wimber…

  ”I got it! … It was like electricity… and people fell down on the floor…”
  Whatever detta ‘it’ var som Lonnie Frisbee ‘fick’ – inte var det Guds Helige Ande i alla fall!

  Tack, Tommy, att du letade upp videon.
  Som introduktion, så räcker det för att kunna bedöma vad han var för en filur.

  Inte får vår Herre någon ära av det han säger – det handlar ju bara om honom själv, och hur han poserade som profet. (Han hade ju redan en bakgrund som ‘posör’.)
  ‘Skägget gör inte profeten’, har någon vis människa sagt.

  • Som svar på din fråga om jag känner till något om Lonnie Frisbees undervisning, är mitt svar inte mer att hans namn glimtat förbi i sammanhanget Jesusrörelsen. Jag googlade hans namn och skrev Sverige efteråt, då dök han upp på wikipedia på svenska också. Men jag förstod med en gång med utgångspunkt från det jag vet idag att det är ren villolära, typiskt att det kommer från Kalifornien som mycket annat skumt. Tack för din kommentar på det jag la upp.

 12. Det spelar ingen roll om det sker mirakler i ett mäte. Det säger i sig inget om att det är Guds Ande som är verksam, Vi ska inte följa uder ovh tecken, utan Jesus. Satan försöker förvilla jämväl de utvalda genom mirakler, vilket Bibeln varnar oss för. Det bör en andlig ledare vara medveten om. Heidi Baker drivs heller inte av Guds Ande, utan av mörkrets krafter. Det står att vi ska pröva andarna, för alla är inte av Gud och Bibeln säger ju själv att den onde uppträder förklädd som en ljusets ängel. När vi som nu lever strax innan Jesus ska komma tillbaks borde församlingens herdar vara på sin vakt och skydda sin hjord.

  • Håller med om att det primära inte är tecken och under utan vilken lära som lärs ut. Att det även finns kristna som bjuder in talare med NAR kopplingar är förvånande och ganska tragiskt, tyvärr. Det säger en del om deras omdöme och andliga mognad. Att vissa herdar inte är på sin vakt är också ett annat stort problem i många kyrkor.

  • Det jag reagerade mest på var ansvariga i NW:s brist på research när det gäller Baker och hennes organisation samt att de inte reagerar mer nämnvärt på hennes beteende och vad hon säger under mötet.

 13. För det mesta när man varnar för Trosrörelsen får man höra att man dömer….. Dömer ? Vilka är det egentligen som dömer ? Jo,alla dessa,som anklagar oss som visar på Bibelns Sanning istället. De dömande försvarar ju all dessa hemska villoläror och konstiga obibliska metoder, som finns inom Trosrörelsen bl.a.a Livets Ord, New Wine o.s.v. Gud Välsigne er !

  • Att personer från trosrörelsen och andra religiösa som ifrågasätts använder sig av olika försvarsmekanismer är egentligen kanske inte så förvånande. Deras argument är svaga i sak och de har utsatts för manipulation och åsiktsförtryck under en längre tid. Att ifrågasätta är dessutom inte att döma. De blandar ihop begreppen för att inte behöva stå till svars. Det är tyvärr en vanlig företeelse för att försöka undvika sakfrågan. Ett exempel är att kalla någon för rasist som har lite frågor om den svenska invandrarpolitiken. Många kristna använder tyvärr Ad hominem argument: ”Ett osakligt argument då man angriper motståndaren som person istället för dennes sakargument”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s